Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

βρέθηκε λύση για τις συνεδριάσεις του νέου δημοτικού συμβουλίου


που να συνεδριάζουν οι ανθρώποι; για να χαρούν τις νέες τους "καρέκλες" χρειάζονται καινούργιες καρέκλες - προ πάντων ένα καινούργιο χώρο - η απάντηση δόθηκε αυθόρμητα από φίλο που γνωρίζει από θεσμούς: να διευρυνθεί η βαρδιόλα στο μπελούσι και να διαμορφωθεί ο χώρος σε μικρό κοινοβούλιο!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: