Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

το μυστικό στα μάτια της.


κυριακή στις επτά - θα προηγηθεί εκδήλωση για το σύγχρονο κινηματογράφο της αργεντινής, η λέσχη φιλοξενεί τον ιστορικό μανόλη αρκολάκη


δευτέρα στις οκτώ και στις δέκα

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: