Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

και του χρόνου

αγιοπαντίτικο βαγί με τσι μακρίους σου κλώνους

που θα σε ιδώ να κρεμαστείς να πω σε πολλούς χρόνους;

ιωάννης τσακασιάνος
Δεν υπάρχουν σχόλια: