Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

στο Ποτάμι

.

Αιγιαλός του Τζάντε, 22 Μαρτίου 2009. Δίπλα στο Ποτάμι. Πολύ μελαγχολικά.
Τη βρήκα στο κινητό μου.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: